Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 141/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 09:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 141/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av gränsbevakningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 12 § i sjöräddningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 9 kap. 9 i och 9 j § i polislagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådJaana HeikkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

förordningartredjeländergränsövervakningEU-ländermaktbefogenhetbeslutsfattandeutlämnande av uppgifterpolisenpersonuppgifterreturneringtvångsåtgärdergränsbevakningssektionersjöbevakningssektionerEuropeiska unionenEuropeisk gräns- och kustbevakningGränsbevakningsväsendet