Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 142/2020 rd

Senast publicerat 06-11-2020 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 142/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga i delegationen
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om inkomstskatteskalan för 2021
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefTerhi JärvikareStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat16.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkomstskattarbetsinkomsterskatteavdragtjänstebilarpersonalbiljetternaturaförmånerskattefrihetelbilaridrottarefonderinkomsterinformationssystemförvärvsinkomsterbeskattningSkatteskalor