Senast publicerat 16-05-2019 14:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 146/2017 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst
18.05.2018
Författningssamlingen
387/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.10.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

17.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.4.2018.

Första behandlingen

18.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 146/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.04.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 146/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.05.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.05.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2017
Behandlingen avslutad12.04.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

körkortkörundervisningförarexamenavregleringtrafiksäkerhetalternativdigitalisering (process)undervisningsmetoderundervisningstillståndtraktorerhälsotillståndutlandetåldersgränsermotorcyklar