Senast publicerat 15-09-2022 10:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 146/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2021
Författningssamlingen
1113/2020
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

08.10.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

09.10.2020
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 13.11.2020. Riksdagen beslutade att minister Krista Kiuru har riksdagens förtroende.

Remissdebatt

02.12.2020
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2020.

Enda behandlingen

15.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

16.12.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

17.12.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

18.12.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

21.12.2020
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2021 i propositionerna RP 146, 227/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.12.2020
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

22.12.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat16.10.2020
Behandlingen avslutad11.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgeter