Senast publicerat 29-12-2020 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 147/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
959/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
960/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHannu KoivurintaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 147/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 147/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

tjänsteresorskadeståndskadeståndsansvarfamiljemedlemmarutlandsrepresentationtjänstemän (offentligt anställda)reseförsäkringUtrikesministerietStatskontoret