Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 148/2020 rd

Senast publicerat 16-11-2020 08:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 148/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMatti SillanmäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunerbasservicestatsandelaräldreservicepersonalläropliktsmåbarnspedagogikspråkundervisningbarnskyddcoronavirussmittsamma sjukdomarefterföljande vård (socialvård)studenthälsovårdlångtidsarbetslösaräddningshelikoptrardigitalisering (process)