Senast publicerat 04-01-2021 14:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 149/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1046/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1047/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringssekreterareMarjaana LarpaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.

Första behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 149/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 149/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förskoleundervisningundervisningsförsöksmåbarnspedagogikutbildningspolitikkommuner