Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 149/2020 rd

Senast publicerat 19-11-2020 14:53
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 149/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringssekreterareMarjaana LarpaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förskoleundervisningundervisningsförsöksmåbarnspedagogikutbildningspolitikkommuner