RP 15/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
Stadfäst18.10.2019
Författningssamlingen1019/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.08.2019
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Föredraganderegeringssekreterare
Hanna  Tossavainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.09.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum25.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.09.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 15/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 15/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.10.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad24.09.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfolkpensioner  pensionärer  utträde  Storbritannien  pensioner  internationella överenskommelser  Europeiska unionen 
Senast publicerat 26-02-2020 18:01