RP 15/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av folkpensionslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.08.2019
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Föredraganderegeringssekreterare
Hanna  Tossavainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.09.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum25.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.09.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 15/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 15/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.10.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad24.09.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfolkpensioner  pensionärer  utträde  Storbritannien  pensioner  internationella överenskommelser  Europeiska unionen 
Senast publicerat 8.10.2019 09:55