Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 152/2020 rd

Senast publicerat 19-11-2020 12:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 152/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av renskötsellagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådJohanna WalliusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

renskötselområdenskadeståndrättskipningnämnderdjurskadorren (tam)maktbefogenhetdomstolarneutralitetoavhängighet