Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 158/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 09:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 158/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kommunstrukturlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådMinna-Marja JokinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunstrukturkommunindelningstatsandelarkommunsammanslagningarunderstöd (bidrag)