RP 16/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Stadfäst18.10.2019
Författningssamlingen1022/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.09.2019
Undertecknaremiljö- och klimatminister
Krista  Mikkonen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Ville   Koponen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.09.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.09.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 16/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 16/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.10.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.09.2019
Behandlingen avslutad26.09.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbostadsproduktion  social bostadsproduktion  studentbostäder  ungdomar  grundlig förbättring  räntestöd  understöd (bidrag)  Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Senast publicerat 03-03-2020 15:49