Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 161/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 09:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 161/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeöverinspektörTarja VirkkunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2020.

Första behandlingen

12.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 161/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020
Behandlingen avslutad10.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

utsläppshandelutsläppförordningarrapporteringmiljötillståndplaneriakttagandeanstalterEuropeiska unionen