Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 163/2020 rd

Senast publicerat 02-11-2020 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 163/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
725/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandespecialsakkunnigJoni RehunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.10.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.10.2020.

Första behandlingen

15.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.10.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 163/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomararbetslöshetsersättningarbeslutsfattandeeffektiveringarbetsvägutkomstskydd för arbetslösacoronavirusansökningarmedlingarbetslöshetskassoravgifterverkställande