Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 166/2020 rd

Senast publicerat 05-11-2020 15:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 166/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av polislagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredraganderegeringsrådJohanna HakalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

säkerhetspolispolisenbefälspaningbefogenheterinformationsanskaffning