Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 169/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 14:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 169/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Föredragning i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka VanhanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beskattningfastighetsskattnaturskyddsområdenskattefrihetvindkraftverkhavsområden