RP 17/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Betänkande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Överlämnats
Datum12.09.2019
Undertecknareutrikesminister
Pekka  Haavisto
UndertecknareUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Sami  Leino
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordJapan  internationella överenskommelser  samarbete  EU-länder  fred  mänskliga rättigheter  hållbar utveckling  demokrati  rättsstat  Europeiska unionen 
Senast publicerat 16.10.2019 15:13