RP 17/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Stadfäst17.01.2020
Författningssamlingen15/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum12.09.2019
Undertecknareutrikesminister
Pekka  Haavisto
UndertecknareUtrikesministeriet
Föredragandeambassadråd
Sami  Leino
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum18.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 17/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum25.10.2019
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 17/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 17/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens svar
Datum31.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Riksdagens svar
Datum04.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordJapan  internationella överenskommelser  samarbete  EU-länder  fred  mänskliga rättigheter  hållbar utveckling  demokrati  rättsstat  Europeiska unionen 
Senast publicerat 03-03-2020 17:22