Senast publicerat 03-03-2020 17:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 17/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Stadfäst
17.01.2020
Författningssamlingen
15/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.09.2019UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareUtrikesministerietFöredragandeambassadrådSami LeinoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019.

Första behandlingen

22.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 17/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

25.10.2019
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 17/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 17/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens svar

31.10.2019
Leverans av riksdagens svar

Riksdagens svar

04.11.2019
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

Japaninternationella överenskommelsersamarbeteEU-länderfredmänskliga rättigheterhållbar utvecklingdemokratirättsstatEuropeiska unionen