Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 170/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 19:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 170/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Första behandlingen
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka VanhanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Behandlingen av ärendet avbröts.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020.

Första behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2020
Behandlingen avslutad13.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lotterierbeskattningunderstöd (bidrag)statsandelarpenningspelVeikkaus