Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 173/2020 rd

Senast publicerat 25-11-2020 14:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 173/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Läropliktslag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om utbildning som handleder för examensutbildning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av gymnasielagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådPiritta SirvioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

åldersgränserandra stadiets utbildningminderårigagymnasietyrkesutbildningavgiftsfrihetläromedelförberedande undervisningexaminagrundläggande utbildningläropliktsysselsättningspolitiksysselsättningsgradutbildningspolitikfolkhögskolor