Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 175/2020 rd

Senast publicerat 17-11-2020 17:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 175/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remissdebatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om djursjukdomar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 44 kap. 4 a § och 46 kap. 4 § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 30 § i lagen om animaliska biprodukter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 23 § i jaktlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådJohanna WalliusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

djursjukdomardjurdjurs välbefinnandeförordningarsjukdomsklassifikationeransvarregistreringuppföljningföregripandeexportEU-länderEuropeiska unionen