Senast publicerat 08-11-2022 11:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 176/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
299/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 155 och 171 § i vägtrafiklagen
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
300/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av fordonslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådHanna LaurilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.3.2021.

Första behandlingen

25.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 3. i proposition RP 176/2020 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

06.04.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 3. i proposition RP 176/2020 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.04.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.04.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020
Behandlingen avslutad16.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

taxitrafiktrafikservicetaxichaufförerprov (bedömning)körundervisningsäkerhet och trygghetgrå ekonomitaxibilarprissättningtillgång