Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 177/2020 rd

Senast publicerat 12-11-2020 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 177/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Fordonslag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av fordonsskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i lagen om alkolås
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigEmma SärkkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fordonfordonsklassersläpvagnarförordningargodkännandemarknadskontrollbilarEuropeiska unionen