Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 179/2020 rd

Senast publicerat 25-11-2020 11:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 179/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareLiisa HolopainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020.

Första behandlingen

19.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad18.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hemvårdsocial- och hälsovårdsreform