RP 18/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Beslut om behandlingen av ärendet
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om främjande av integration
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om upphävande av 48 § i medborgarskapslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 12
Överlämnats
Datum12.09.2019
Undertecknareinrikesminister
Maria  Ohisalo
UndertecknareInrikesministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Tuuli  Tuunanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum18.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.09.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpersonuppgifter  personregister (personupplysningar)  utlämnande av uppgifter  rätt till information  offentlighet  invandrare   
Senast publicerat 05-06-2020 11:16