Senast publicerat 11-07-2022 08:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 180/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Vägtrafiklag
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
729/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av fordonslagen
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
730/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av VI avd. 2 kap. i lagen om transportservice
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
731/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 a kap. 3 § i strafflagen
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
732/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ordningsbotsförseelser
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
733/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.11.2017UndertecknareKommunikationsministerietkommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.11.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

19.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018.

Första behandlingen

20.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-14. i proposition RP 180/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 24/2015 rd och LM 46/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

26.06.2018
Riksdagen godkände lagförslag 1-14 i proposition RP 180/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 24/2015 rd, LM 46/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.07.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.07.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2017
Behandlingen avslutad19.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

trafikmärkenvägarkorsningar (trafik)spårvagnartrafikljuskörbanemarkeringarsäkerhetsbältenhastighetsbegränsningardäck (fordon)godstrafikpersontrafikvägtrafiktrafikreglerfordontrafikledningtrafikförseelseravgifterpolisengränsbevakaretullverketkörkortkörrätttrafikövervakning