Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 180/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 11:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 180/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareAnu Kangasjärvi Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hälso- och sjukvårdsjukförsäkringhögskolorstuderandestudenthälsovårdresekostnaderservicesedlartaxibilar