Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 181/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 181/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Bordläggning av betänkandet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 9 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareTiina MuinonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad19.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

olycksfallsförsäkringsjukförsäkringlantbruksföretagareyrkessjukdomararbetsgivareförvärvsinkomsterförlust (känsla)arbetsoförmågaförvärvsarbeteföretagarinkomsterarbetsolycksfall