Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 183/2020 rd

Senast publicerat 25-11-2020 12:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 183/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 § kap. 11 § i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSami KiriakosStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

terrorismbrott (juridik)penningtvättEU-direktivkriminalisering (straffbeläggning)organiserad brottslighetEuropeiska unionen