Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 184/2020 rd

Senast publicerat 25-11-2020 13:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 184/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 kap. 10 a § och 5 kap. 1 § i förundersökningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 kap. 10 § i lagen om rättegång i brottmål
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 11 § i lagen om Åklagarmyndigheten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLauri RautioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

EU-länderåklagarebudgeterbrott (juridik)ekonomiska skadorbedrägeriEuropeiska unionen