Senast publicerat 11-07-2022 10:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 185/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 16 och 64 a § i fordonslagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1304/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i körkortslagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1305/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av terrängtrafiklagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1306/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 89 och 91 § i vägtrafiklagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1307/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.10.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigAino StillStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.

Första behandlingen

10.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 185/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 185/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2018
Behandlingen avslutad05.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fordonsnöskotrarsnöskoterrutterslädarterrängtrafikturismvinterturism