Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 185/2020 rd

Senast publicerat 20-11-2020 14:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 185/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådTarja JärvinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

aktiebolagandelslagkoncernerförluster (ekonomi)dotterbolagnäringsbeskattningskatteavdragförlustutjämningEU-rättEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet