Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 188/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 11:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 188/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareLiisa HolopainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

högskoloruniversitetregisterrätt till informationstudenthälsovårdstiftelserpersonuppgifter