RP 2/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen887/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum25.04.2019
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredragandeäldre regeringssekreterare
Timo   Meling
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum02.05.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.06.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.06.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.06.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum25.06.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum26.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.06.2019
Behandlingen avslutad07.06.2019
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetskraftstjänster  arbetssökande  studerande  utkomstskydd för arbetslösa  ändringssökande  arbetslöshetskassor  Försäkringsdomstolen  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 15-07-2019 10:49