Senast publicerat 31-01-2020 08:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 212/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst
19.04.2019
Författningssamlingen
486/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 kap. 19 § och 9 kap. 4 § i förundersökningslagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
487/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
488/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 17 kap. 24 § i rättegångsbalken
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
489/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
490/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.10.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådVille HinkkanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019.

Första behandlingen

08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

04.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2018
Behandlingen avslutad07.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sexualbrottsexuellt utnyttjandebarn (åldersgrupper)våldtäktstrafffångenskap