Senast publicerat 01-11-2022 10:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 22/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett positivt kreditupplysningsregister
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
739/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 7 kap. 14 § och 7 a kap. 11 § i konsumentskyddslagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
740/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
741/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av kreditupplysningslagen
Stadfäst
08.07.2022
Författningssamlingen
742/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.02.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådVirpi KoivuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.02.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.03.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

21.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2022.

Första behandlingen

22.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 22/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.06.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 22/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.07.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.03.2022
Behandlingen avslutad21.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kreditvärdighetlåninkomsterskatteförvaltningpersonregister (personupplysningar)kreditupplysningarskuldsättningbetalningssvårigheterfinansmarknadeninkomstregister