Senast publicerat 13-09-2022 11:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 221/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om stöd för byggande av bredband
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1262/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådMaija-Liisa AhokasStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020.

Första behandlingen

02.12.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 221/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 221/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bredbandsnätglesbygdsområdenstatsstöddatakommunikationhushålljämlikhetregionalpolitik