Senast publicerat 28-12-2020 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 227/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2021
Författningssamlingen
1113/2020
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

26.11.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2020.

Enda behandlingen

21.12.2020
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2021 i propositionerna RP 146, 227/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020
Behandlingen avslutad11.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterTilläggsbudgetar