Senast publicerat 14-06-2022 15:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 232/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
277/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 56 och 77 § i utlänningslagen
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
278/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 10 § i universitetslagen
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
279/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 13 a § i yrkeshögskolelagen
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
280/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.12.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareJarmo TiukkanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.12.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

29.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2022.

Första behandlingen

30.03.2022
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

01.04.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 232/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

05.04.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

06.04.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 232/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.04.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.04.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.02.2022
Behandlingen avslutad29.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

invandringarbetskraftsinvandringtredjeländerforskareutländska studerandeexaminauppehållstillståndEU-direktivutlänningarEuropeiska unionen