Senast publicerat 14-09-2022 10:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 237/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
230/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
231/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.11.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådJenni RantioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021.

Första behandlingen

08.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 237/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 237/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.12.2020
Behandlingen avslutad04.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

elektronisk identifieringidentitet (personuppgift)autentiseringpriser (kostnader)elektronisk ärendehanteringmarknader (ekonomi)personuppgifterdatasekretessstatistik (data)informationsanskaffningTransport- och kommunikationsverket