Senast publicerat 17-02-2017 15:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 24/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fordonslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1609/2015
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av vägtrafiklagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1610/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 23 kap. 9 och 12 § i strafflagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1611/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.09.2015UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

23.09.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2015
Behandlingen avslutad04.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

fordontypgodkännandeskotrarcyklarövervakninghandikappadetrafikfylleriförfattningarförordningarstrafflagbesiktningtraktorerdirektivEuropeiska unionen