Senast publicerat 08-11-2022 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 252/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Stadfäst
09.04.2021
Författningssamlingen
294/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådOlli SorainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.02.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

05.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottetoch jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

19.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021.

Första behandlingen

23.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 252/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 252/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.03.2021
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2021
Behandlingen avslutad18.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utländsk arbetskraftsäsongsarbetetredjeländerarbetsgivarearbetsplatsbytearbetstagareutnyttjandebrottsbekämpningarbetstillståndförvaltningsförfarandelantbrukturism