RP 270/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen594/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Omfattande och fördjupat partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Armenien, å andra sidan
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareUtrikesministeriet
Undertecknareutrikesminister
Timo  Soini
Föredragandeambassadråd
Päivi  Peltokoski
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum05.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 270/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum05.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum08.02.2019
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 270/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 270/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.01.2019
Behandlingen avslutad30.01.2019
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordArmenien  EU-länder  internationella överenskommelser  samarbete  handelspolitik  ekonomisk politik  mänskliga rättigheter  demokrati  rättsstat  massförstörelsevapen  antiterrorism  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-01-2020 10:19