RP 271/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen321/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
Föredragandebiträdande avdelningschef
Ville  Hinkkanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum30.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum31.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 271/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum31.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 271/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.12.2018
Behandlingen avslutad29.01.2019
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökorddagsböter  beskattning  inkomster  förordningar   
Senast publicerat 30-01-2020 08:31