RP 272/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av medborgarskapslagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen564/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen565/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen566/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen567/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Kai  Mykkänen
Föredragandelagstiftningsråd
Tiina  Sinkkanen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 272/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 12/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 272/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 12/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum10.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.04.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.12.2018
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmedborgarskap  landsförräderi  högförräderi  terrorism  brottslingar  domar  förlust  utlänningar  utvisning  brott (juridik)  minderåriga  Migrationsverket 
Senast publicerat 30-01-2020 15:10