RP 273/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen437/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Kai  Mykkänen
Föredragandeledande expert
Kukka  Krüger
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 273/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 7/2015 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 273/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 7/2015 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.12.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutlänningar  skyddande  ansökningar  missbruk  avvisning  resedokument  uppehållstillstånd  familjeåterförening  minderåriga  ensamkommande flyktingbarn  invandrare  ändringssökande  arbetstillstånd  Europeiska unionen 
Senast publicerat 30-01-2020 14:13