RP 274/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling

(Ömsesidigt försvarsupphandlingsavtal)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen458/2019
Fördragsserien69/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen459/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal mellan Amerikas Förenta Staters regering och republiken Finlands regering om ömsesidig försvarsupphandling (kort titel: ömsesidigt försvarsupphandlingsavtal
Författningssamlingen993/2019
Fördragsserien70/2019
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum05.12.2018
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum18.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 274/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum25.01.2019
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 274/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 274/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum30.01.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum01.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.12.2018
Behandlingen avslutad16.01.2019
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförsvarsmaterielindustri  export  import  utrikeshandel  internationella överenskommelser  Förenta staterna  Finland  vapenindustri  offentlig upphandling  Försvarsministeriet 
Senast publicerat 30-01-2020 07:58