RP 275/2018 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen732/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen733/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen734/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 4 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen735/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen736/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Föredraganderegeringsråd
Panu  Pykönen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 275/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 6. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 275/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 6. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.05.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad05.03.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordaktier  besparingar  investeringsprodukter  livförsäkring  pensionssparande  inkomstskatt  beskattning  kapitalinkomster  överlåtelsevinster  förluster  värdepappershandel  arvsskatt  pensioner  försäkringspremier  informationsförmedling  frivillig pensionsförsäkring  Skatteförvaltning 
Senast publicerat 31-01-2020 08:58