RP 276/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1365/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Föredraganderegeringsråd
Merja  Sandell
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad12.12.2018
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbilskatt  personbilar  paketbilar  koldioxid  utsläpp  mätmetoder  beskattning  skatteprocent   

RP 276/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1365/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Föredraganderegeringsråd
Merja  Sandell
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad12.12.2018
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbilskatt  personbilar  paketbilar  koldioxid  utsläpp  mätmetoder  beskattning  skatteprocent   
Senast publicerat 15-01-2020 09:28