RP 277/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen294/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen295/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen296/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 11 kap. 31 § och 17 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen297/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 3 kap. 3 § och 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Stadfäst15.03.2019
Författningssamlingen298/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 4
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Föredragandelagstiftningsråd
Janne  Häyrynen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 277/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 277/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 9. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad05.02.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordplaceringstjänster  tredjeländer  företag  koncessioner  placerarskydd  fondbolag  fonder  värdepappersmarknaden  Finansinspektionen 
Senast publicerat 20-03-2019 12:58