Senast publicerat 30-01-2020 15:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 299/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om trafik- och patientskadenämnden
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
959/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
960/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Trafikförsäkringscentralen
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
961/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
962/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 5 § i lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
22.08.2019
Författningssamlingen
963/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareSaara RahkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.

Första behandlingen

07.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 299/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 299/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.01.2019
Behandlingen avslutad06.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

trafikskadorpatientskadorrättsskyddsnämnderrekommendationerutlåtandentrafikförsäkringrehabiliteringTrafik- och patientskadenämnden