RP 302/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen435/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.12.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Timo  Makkonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 302/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 16/2017 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 302/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 16/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.01.2019
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsammankomster  anmälningar  polisen  utsatt tid  församlingsfrihet  demonstrationer (meningsyttringar)   
Senast publicerat 30-01-2020 15:07